KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PXV200

Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva.

Mezinátěr vhodný zejména k izolaci dřevin s vysokým obsahem pryskyřice
a jiných látek obsažených ve dřevu, které by mohly způsobit žloutnutí finálního povrchu

Vzniklý nátěr vytváří bariéru mezi dřevem a vrchním krycím lakem. Silně izolující film neumožňuje průnik zbarvujících látek do povrchu.

Nanáší se stříkáním airless, nebo airmix. Vytvořenou vrstvu je zapotřebí nechat důkladně proschnout. Materiál je připraven ke zpracování.

Balení

20 litrů

TT COLOR s.r.o.

Sídlo firmy: Koliště 278/63, 602 00 Brno 
Pobočka: Písková 14, 747 07 Opava

IČO: 03634485, DIČ: CZ03634485,
FIO BANKA číslo účtu: 8880002229/2010

Partneři

Partneři